Decameronen

Boktittel: Decameronen
Forfattar: Giovanni Boccaccio
Forlag: Nasjonalforlaget
År: 1934
Pris: 300
Kategori: Prosa

4 bind, oversatt av Henrik Rytter.
Kunstnerisk utsmykning utført av Arent Christensen.