Halvdan Kjerulf – Av hans efterlatte papirer , 2 bind

Boktittel: Halvdan Kjerulf – Av hans efterlatte papirer , 2 bind
Forfattar: Halvdan Kjerulf
Forlag: Jacob Dybwads forlag
År: 1917 og 1918
Pris: kr 150
Kategori: Prosa

1831 – 1857 (første bind)
1847 – 1868 (andre bind)
Med portrætter og facsimiler.
Utgit ved Wladimir Moe

Kjøp