Ivar Aasen Skrifter i samling – trykt og utrykt (hft)

Boktittel: Ivar Aasen Skrifter i samling – trykt og utrykt (hft)
Forfattar: Ivar Aasen
Forlag: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag
År: 1913
Pris: kr 100
Kategori: Prosa

1813 – 1913
19 av 20 hefter (nr. 2 mangler)
Heftene er heile, men er prega av litt slitasje

Kjøp