Åndeliga sånger

Boktittel: Åndeliga sånger
Forfattar: Diverse
Forlag: Utgifwarens förlag
År: 1860
Pris: 50
Kategori: Religion

Samlade, bearbetade och utgifne af Oscar Ahnfelt.
Førsta häftet, tionde upplagan.