Per sjøl (hft)

Boktittel: Per sjøl (hft)
Forfattar: Olav Sletto
Forlag: Det Norske Samlaget
År: 1978
Pris: 70
Kategori: Roman

Den andre av «Per-bøkene».
Orion.