Gamp å svette, snus å høge skratt: viser frå Land, hft

Boktittel: Gamp å svette, snus å høge skratt: viser frå Land, hft
Forfattar: Halmrast, Andreas
Forlag: Det Norske Samlaget
År: 1976
Pris: 60
Kategori: Songbok

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.