Beretning om Kristiania Almueskolevæsen for 1879-81

Boktittel: Beretning om Kristiania Almueskolevæsen for 1879-81
Forfattar: Skoleinspektør Lund
Forlag: Kr. Almueskolekommisjon
År: 1882
Pris: 80
Kategori: Skole

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.