Norsk Læsebok for middelskolen

Boktittel: Norsk Læsebok for middelskolen
Forfattar:
Forlag: W. C. Fabritius & sønner A/S
År: 1909
Pris: kr 40
Kategori: Skole

Utgit av A. E. Erichsen og S. Bretteville Jensen.
1ste del. for Middelklasse.
Fjerde utgave.
(Løs rygg)

Kjøp