Allers Familie-Journal 1907

Boktittel: Allers Familie-Journal 1907
Forfattar:
Forlag: Allers Familie-journal
År: 1907
Pris: kr 500
Kategori: Tidsskrift

Innbunden årgang, 52 nummer m/52 nummer tillæg 1 og 50 nummer tillæg 2
Litt løse ark og rifter i noen sider kan forekomme, men alle sidene er der.
Stort format 30×40 cm. Gotisk skrift.

Kjøp