Skolepsykologi (hft)

Boktittel: Skolepsykologi (hft)
Forfattar: Haakon Skjenstad (red)
Forlag: Seksjon for skolepsykologi N. P. F.
År: 1972
Pris: kr 50
Kategori: Tidsskrift

Nr. 2 – 1972
Rapport från första Nordiske symposiet för skolpsykologer.
Stockholm 28. – 29. oktober 1971

Kjøp