Kategori: Faktaom Haagreglene, internasjonal konven. om konnossementer (1938)

Sejersted, Fredrik
Norges industriforbund

Opfindelsernes bog, 4 bind (1912)

Lütken og Holst
Gyldendalske boghandel

Opptatt (hft) (2004)

Nielsen, Atle
Dinamo


Økonomisk minilex (hft) (1986)

Bøe/Wold
Cappelen


Øyne i Gaza (2009)

Mads Gilbert og Erik Fosse
Gyldendal

På flukt fra CIA (1987)

Agee, Philip
Pax

På menneskevei (hft) (1981)

Dan Lindholm
Dreyer

Påfuglprinsessen (1998)

Harris/Bell
Egmont hjemmet


Papirfabrikasjon, del II: papir (1966)

Bryde, Øyvind
Treforedlingsind. Yrkesl.

Papirhåndboken (1945)

Brandt, Johann R.
Norske Papirh. Landsforb.

Plastic (1949)

Borgin, Karl
Cammermeyer

Politiets hverdag (smussomslag) (1995)

Ulvedal, Agnar
Nordisk Kriminalkrønike

Pressen i Norden (hft – fakkel) (1978)

Østgaard, Einar (red)
Gyldendal

Prinsessen (1993)

Sasson, Jean P.
Hjemmets bokforlag

Prisen på et barn (1997)

Botte/Mari
Hjemmets bokforlag


Pumpar (S) (1949)

Lundberg, Tore
Gumperts förlag

Pumpteknik (hft) (u.å.)

Diverse
De Lavals Ångturbin

Radioarbeid-programproduksjon og r.journ. (hft) (1987)

Colbjørnsen/Jørgensen/Melhus
NKS-forlaget


Rasjonell framstilling av verktøy (1950)

Dahl, A. Hjalmar
AschehougReligion til salgs (1993)

John Einar Sandvand
Aventura

Research methods in Social Relations (hft) (1991)

Judd/Smith/Kidder
The dryden press

Romleksikon (hft) (1966)

Tandberg, Erik
Schibsted