Kategori: Fakta

Orientering om depotvirksomheten i bank (1967)

Thoresen, Thore
Den Norske Creditbank


Økonomisk minilex (hft) (1986)

Bøe/Wold
Cappelen

Øksedrapene i lille helvete (1995)

Tore Sandberg
Scanbok


Øyne i Gaza (2009)

Mads Gilbert og Erik Fosse
Gyldendal


På menneskevei (hft) (1981)

Dan Lindholm
Dreyer

Påfuglprinsessen (smussomslag) (1998)

Harris/Bell
Egmont hjemmet


Papirfabrikasjon, del II: papir (1966)

Bryde, Øyvind
Treforedlingsind. Yrkesl.

Papirhåndboken (1945)

Brandt, Johann R.
Norske Papirh. Landsforb.


Politiets hverdag (smussomslag) (1995)

Ulvedal, Agnar
Nordisk Kriminalkrønike

Pressen i Norden (hft – fakkel) (1978)

Østgaard, Einar (red)
Gyldendal

Prinsessen (1993)

Sasson, Jean P.
Hjemmets bokforlag

Prisen på et barn (smussomslag) (1997)

Botte/Mari
Hjemmets bokforlag


Pumpar (S) (1949)

Lundberg, Tore
Gumperts förlag

Pumpteknik (hft) (u.å.)

Diverse
De Lavals Ångturbin

Radioarbeid-programproduksjon og r.journ. (hft) (1987)

Colbjørnsen/Jørgensen/Melhus
NKS-forlaget


Rasjonell framstilling av verktøy (1950)

Dahl, A. Hjalmar
Aschehoug

Reis ingen monumenter (1981)

Vetlesen, Leif
GyldendalReligion til salgs (1993)

John Einar Sandvand
Aventura

Research methods in Social Relations (hft) (1991)

Judd/Smith/Kidder
The dryden press

Romleksikon (hft) (1966)

Tandberg, Erik
Schibsted

Romskip kaller jorden (smussomslag) (1966)

Skorve, Johnny
Hjemmenes forlag