Kategori: Fakta

Tilbakeblikk på norsk pengehistorie (hft) (2005)

Eitrheim/Qvigstad (red)
Norges bank

Tinglysingsloven med kommentar (1935)

Harbek/Solem
Grøndahl & søn

Total orgasme-om frigjøring av kropp og pers.het. (1980)

Rosenberg, Jack Lee
UniversitetsforlagetUngdomshuset – eit kultursenter i bygde-Noreg (1986)

Dyrnes/Hals/Kløvstad (red)
Det Norske Samlaget

Uskyldig offer (2001)

Oufkir/Fitoussi
Hjemmets bokforlag


Utrolig men sant (1975)

Diverse
Det Beste

Vær og vind (1988)

Houghton, David
Dreyer

Veien til frihet (hft) (1978)

Marjorie Wallace og Michael Robson
Dreyer


Vi som blir igjen (1986)

Ronge, Kari (red)
Grøndahl & søn

VIN – Lagring/Utvalg/Behandling (hft) (1984)

Lundberg, Stig
Ernst G. Mortensen