Kategori: Jubileum

Buskerudbanken as, 50 år (1979)

Kristensen, Fred (red)
Buskerudbanken

Bygda i byen – bygdelagssamskipnaden 50 år (1973)

Utskarpen, Oddmund (red)
Bygdelagssamskipnaden


Christiana Spigerverk 1853 – 1961 (1961)

Schieldrop, Edgar B.
Grøndahl & søn


Christiania Spigerverk 1853-1961 (1961)

Edgar B. Schieldrop
Grøndahl & Søn

Danvik kristelige ungdomsskole 50 år ()

Diverse
Lutherstiftelsen

De første (1999)

Rune Andersen
Norsk Grafisk forbund


De Norske Bykredittforeninger 1909-1959 (1959)

Petersen, Kaare
De Norske Bykredittfor.


Den høye G – Grieghallen 1978-1988 (1988)

Storaas, Reidar (tekst)
Eige

Den høyere skolen i Hønefoss 1884-1984 (1984)

Arnfinn Syvertsen (red)
Haakon Arnesen a/s

Den Norske Amerikalinje 1910 – 1960 (1960)

Erik Vea, Johan Schreiner og Johan Seland
grøndahl & sønDen Norske Tannlegeforening (1959)

Jacob Ramm
Tannlegeforeningen

Den norske tannlegeforening gjennom 100 år (1984)

Sollund, Arne
Den norske tannlegefor.

Den Norske Tannlegeforening gjennom 100 år. (1984)

Arne Sollund
TannlegeforeningenDet Norske hageselskaps historie (1984)

Aspesæter, Olav
Grøndahl

Det Norske Misjonsselskap 1842-1942, 4 band Hft. (1942)

Nome, John
Dreyers grafiske anstalt


Det Norske Storting gjennom 150 år – Bind I-IV (1964)

Alf Kaartvedt, Rolf Danielsen og Tim Greve m.fl.
Gyldendal

Det Norske Teateret 1913 – 1963 (1963)

Sletbak, Nils (red)
Det Norske Samlaget

Det Norske Teateret 75 år (1988)

Mæhle, Leif (red)
Det Norske teateret