Kategori: Jubileum


Drammen lærerlag 90 år (hft) (1983)

Skei/Berget (red)
Drammen lærerlag

Drammen meieri 1869 – 1949 (1953)

Eivind Wekre
Drammen meieri


Drammen sykehus – Buskerud Sentralsykehus 100 år (1987)

Herbert Palmer (red)
Buskerud Sentralsykehus

Drammen Tekniske Forening 1880 – 1930 (1930)


Harald Lyche & co.s boktrykkeri

Drammens bryggearbeiderforbund (1945)

Henry Karlsen
Fremtiden

Drammens byorkester 1919-1969 (1969)

Rowe, Hans Henrik
Drammen byorkester

Drammens byorkester gjennom 25 år (hft) (1945)

Olsen, Sam
L.Eriksen musik a/sDrammens sparebank 1923 – 1958 (1958)

Erling Syvertsen
Drammens sparebank


Drammens turnforening 125 år 1982 (1982)

Andersen, Per Langlie
Drammens turnforening

Drammensdistriktets skogeierforening 75 år (1982)

Vevstad, Andreas
Drammensdistr. Skoge.for.


Du skal få en dag (1990)

Andresen, Arne Schanche
Cappelen

Dynamitt og hestehov (1983)

Magne Nedregaard (red)
Tiden

Dyno i dag – bilder i et jubileumsår (1990)

Bø/Lislerud (red)
Dyno Industrier


EB Norsk Kabel ()

Jorunn Berntzen
Eidsvoll folkebibliotek 150 år (hft) (1979)

Åse/Granly/Sundli (red)
Eidsvoll folkebibliotek

Einar Høigård – et minneskrift (hft) (1965)

Kåre Norum, Anna-Margretha Hanssen og Odd Tyrihjell (red)
Cappelen

Eivind Groven – heiderskrift til 80-års dagen (1971)

Fjalestad, Olav (red)
Noregs BoklagElverum Sparebank gjennom hundre år (1946)

Magne Skrede
Grøndahl & søn