Kategori: JubileumEn hær på marsj – om frelsesarmeen (1962)

Holm, Henry
Norsk litteraturselskap
En skole gjennom 250 år (1988)

Dokka, Hans-Jørgen
NKS-forlaget


En varde i distriktet (1995)

Oddvar Røste
Ringerikes Blad

Et steg videre ()

Hans Chr. Mamen
Blakstad sykehus


Fabritius & sønner – Institusjonen Scheibler ()


Carl Just og Øivind Seip Berggrav

Fanen i tro og tross 1880-1980 (Jern og metall) (1980)

Schanche/Bjørnsen
Universitetsforlaget


Festskrift Norderhov Sogneselskap 1810 – 1960 (1960)

Bjarne Bergsund
Norderhov Sogneselskap

Festskrift til Bjarne Hareide (smussomslag) (1978)

Aasheim, Ivar m.fl. (red)
Luther forlag

Festskrift til Olav Akerlie (hft) (1991)

Mikkelsen, Arild (red)
Norsk Folkehøgskolelag


Fiin gammel – Vinmonopolet 75 år (1998)

Olav Hamran og Christine Myrvang
Tano Aschehoug

Firda Gymnas og realskule – 30-årsskrift (hft) (1952)

Sande/Skeie/Hellesnes (red)
Eige forlag

Fireogtyve om femti (1980)

Gottschalk Per
Gyldendal

Fiskebåtredernes forbund 25 år (hft) (1971)

Iversen, Anton (red)
Fiskebåtredernes forbund

Folketeaterbygningen 60 år ()

Helle, Egil
Tiden