Kategori: Jubileum


Fabritius & sønner – Institusjonen Scheibler ()


Carl Just og Øivind Seip Berggrav

Fanen i tro og tross 1880-1980 (Jern og metall) (1980)

Schanche/Bjørnsen
Universitetsforlaget

Festskrift til Bjarne Hareide (smussomslag) (1978)

Aasheim, Ivar m.fl. (red)
Luther forlag

Festskrift til Olav Akerlie (hft) (1991)

Mikkelsen, Arild (red)
Norsk Folkehøgskolelag

Festskrift til Tore Ørjasæter (hft) (1956)

Johs A. Dale og Rolv Thesen (red)
Olaf Norlis forlag

Firda Gymnas og realskule – 30-årsskrift (hft) (1952)

Sande/Skeie/Hellesnes (red)
Eige forlag

Fireogtyve om femti (1980)

Gottschalk Per
Gyldendal

Fiskebåtredernes forbund 25 år (hft) (1971)

Iversen, Anton (red)
Fiskebåtredernes forbund

Folketeaterbygningen 60 år ()

Helle, Egil
Tiden

Folkets hus 1907 – 1932 (1932)

Jullum, Bjarne
Arbe. Aktietrykkeri

Follum gjennom 75 år (1948)

Kr. Anker Olsen
Emil Mostue A-S


Forsvaret og samfunnet (1975)

Diverse
Oslo militære samfunnFra isenkram til Norsk Stål (1998)

Ole N. Hoemsnes
Norsk Stål a/s