Kategori: Politikk

Å gjøre en forskjell (2008)

Jonas Gahr Støre
Cappelen Damm

ABC om EEC (hft) (1970)

Haugestad, Arne
Pax

Abort i Norge (hft) (1966)

Bjørnsen, Bjørn
PaxArbeid eller trygd (hft) (1979)

Halvorsen, Knut
Pax

Arbeidervernlover (1957)

Rømcke/Friberg (komm)
Olaf Norlis forlag

At war in Nicaragua (hft) (1987)

Burns, E. Bradford
Harper & Row

Atombedraget (smussomslag) (1983)

Kennan, George F.
Gyldendal
Bilans et lecons de Reykjavik (hft) (1986)

Gorbatchev, Mikhaïl
de presse Novosti

Blod og tårer (hft) (1968)

Wurmbrand, Richard
Elingaard forlag


Class struggles in France ()

Karl Marx
International publishers
De tusen dagene (1996)

Thorvald Stoltenberg og Kai Eide
Gyldendal

Demokratisk sosialisme (hft) (1975)

Fromm, Erich (red)
Dreyer
Den tause revolusjonen (2004)

Hertz, Noreena
Cappelen

Den vanskelige bistanden (hft) (1987)

Eriksen, Tore Linné
Universitetsforlaget

Det lykkelige valg (hft) (1994)

Horn/Jahren/Bråten (red)
Det Norske Arbeiderparti


Det tredje alternativet (hft) (u.å.)

Bondevik, Kjell Magne
Forlaget folkets framtid

Det tsjekkoslovakiske drama (1968)

Rytter, Olav
Det Norske Samlaget

Direktoratsboka (Hft.) (1995)

Diverse
Administrasjonsdep.