Kategori: PolitikkDen tause revolusjonen (2004)

Hertz, Noreena
Cappelen

Den vanskelige bistanden (hft) (1987)

Eriksen, Tore Linné
Universitetsforlaget

Det lykkelige valg (hft) (1994)

Horn/Jahren/Bråten (red)
Det Norske Arbeiderparti

Det norske klassesamfunnet (hft-orion) (1968)

Førde, Einar
De Norske Samlaget


Det tredje alternativet (hft) (u.å.)

Bondevik, Kjell Magne
Forlaget folkets framtid

Det tsjekkoslovakiske drama (1968)

Rytter, Olav
Det Norske Samlaget

Direktoratsboka (Hft.) (1995)

Diverse
Administrasjonsdep.

EEC og fagbevegelsen (hft) (1971)

Bergstrøm/Svenning
Pax

Ei natt i september (med T.Bratteli i EF-natta-hft) (1972)

Sørebø, Herbjørn
Det Norske Samlaget

En delt verden – Utenrikspolitisk atlas (1967)

Aahman/Schalin/Søderström
Schibsted


Europa vår skjebne (hft) (1993)

Bjerkholt, Frank
Schibsted

Folkemord (hft) (1967)

Manes, Hugh R.
Pax

For liberalismen (1980)

Gustafsson, Lars
Gyldendal

Forvirringens tid (2011)

Hans-Wilhelm Steinfeld
Cappelen Damm

Før datamaskinene overtar (hft) (1967)

Mowinckel, Johan Ludvik (red)
PaxFremtiden tilhører friheten (smussomslag) (1991)

Sjevardnadsen, Eduard
Cappelen

Frieden (hft) (1971)

Brandt, Willy
Neue gesellschaft

Frihet fra frykt (smussomslag) (1991)

Kyi, Aung San Suu
Cappelen
Gratissamfunnet (Hft.) (1977)

Brende, Ole Røyseth
Lanser forlag

Håndbok i lagsarbeid (hft) (1968)

Krüger, Victor
Tiden