Kategori: Songbok


Gymnasiets sangbok (1932)

Koppang/Sandvik
Aschehoug

HK-sangboka (hft) ()

Organisasjonsavdelingen (red)
Handel og kontor


Kan du minnes? Viser og sang for eldre (hft) (1984)

Svendsen, Erik
Norsk musikkforlag

Kjærtegn og kilevinkar (1981)

Lystrup, Geirr
Aschehoug

Kjekkere å ha- 2 (1992)

Øystein Sunde
Ex Libris

Kjekt å ha – 1 (1991)

Øystein Sunde
Ex Libris

Kvad og kvitter ()

A. Tyrihjell
Aschehoug

Lyst hele natta (1990)

Halvdan Sivertsen
Cappelen

Lystige viser 3 (dk) (1981)

Larsen/Bramsen (red)
Politikens forlag

Lystige viser 4 (dk) (1981)

Larsen/Bramsen (red)
Politikens forlag

Lystige viser 5 (dk) (1979)

Larsen/Bramsen (red)
Politikens forlag

Lystige viser 6 (dk) (1982)

Larsen/Bramsen (red)
Politikens forlag

Lystige viser 7 (dk) (1982)

Andreasen, Mogens W. (red)
Politikens forlag

Menneskeviser (hft) (1972)

Grimstad, Birgitte
Gyldendal

Metodisk Sangbok for skolen (1962)

Edvard Gunneng
CappelenMin elskede pike og venn ….. (1987)

Jenssen, Atle Lien
Norsk Folkeminnelag

Min visebag (1990)

Lystrup, Geirr
Bokklubbens lyrikkvenner


Mors lilla Olle och andra visor ()

A.T.
A. B. Skoglunds bokförlag

Musevisa (1959)

Alf Prøysen
Tiden

News Chronicle Song book (u.å.)

Ratcliff, T.P.
"News Chr." publications
Nordsanger (hft) (1980)

Leijonhufvud, Margareta (red)
Utbildningsradion