Kategori: Songbok


Populære sanger og viser, 2 bind (1989)

Leif A. Dramstad (red)
Norsk Musikforlag

Radiofantomene – visesamling 2 (hft) ()


Oscar Skau a/s Musikkforlag.

Realskolens sangbok (1946)

Sandvik, O.M. (red)
Aschehoug

Røde Kors sangbok (3.opplag) ()

Selte, Rebekka (red)
Ungdommens røde kors

Rundsangboka (hft) (u.å.)

Gurvin, Olav
Musikk-huset

Salmer i skolen (1986)

Diverse
IKO forlaget

Salmer i skolen (1986)

Engeland, Ingunn m.fl. (red)
IKO-forlaget


Salmer og vers til brug ved leirsamlinger (1910)

Skaar, J.R. (red)
Brødrene Dyrings forlag

Sang og leik (1957)

Hofmo, Rolf (red)
Statens ungd. Og idrettsk

Sang og vise (hft) ()

Olav Nesse (heftered)
NRK

Sangbok (hft) (1993)

Diverse
LHL

Sangbok (hft) (1968)

Diverse
Ungdommens røde kors


Sangbok for skoler efter klangmetoden (u.å.)

Koppang & Koppang
Norsk Musikforlag

Sangbok utgitt av Filosofisk Forening (1943)

Diverse
Universitetets studentkor

Sangboka (1969)

Søraas, Lars
Lunde

Sangboken (hft) (u.å.)

Diverse
Norsk pensjonistforbund

Sanger – Åge Aleksandersen (hft) (1989)

Aleksandersen, Åge
Scanbok


Sanger til festlige anledninger (2002)

Berge-Hansen, Marianne
Orion

Seips visebog (1906)

Karl Seip
Aschehoug

Seips visebok (1929)

Karl Seip
Aschehoug

Shanties from the Seven Seas (hft) (1984)

Hugill, Stan
Routledge & Kegan Paul

Sing Song Book (hft) (u.å.)

Nights, Sunlit
Stavanger Steamship co.

Skilling-viser (hft -samlet av Alf prøysen, sign: Rud) (1974)

Rud, Nils Johan (red)
Forlaget for alle

Skillingsviser med Alf Prøysen (hft) ()

Nils Johan Rud (red)
Forlaget for alle

Skolens sangbok (1967)

Mads Berg
Aschehoug

Skolens visebok (hft) (1972)

Benestad/Klakegg/Lunde
Aschehoug

Skolesalmebok ()

M.B.Landstad
Andaktsbokselskapets forlag