Kort framstilling av Kim Il Sungs revolusjonære virks.

Boktittel: Kort framstilling av Kim Il Sungs revolusjonære virks.
Forfattar: Diverse
Forlag: F. for litt. på fr. språk
År: 1972
Pris: 60
Kategori: Politikk

Denne boka er tilgjengeleg hos Galleri & Gallera.